PODZIĘKOWANIE

 

Na zakończenie współpracy z radą sołecką i mieszkańcami wsi Karmin w charakterze sołtysa, chciałabym serdecznie podziękować za okazane zaufanie i współpracę.

 

                                                                                Bernadetta Szklarska