Objazdowa zbiórka odpadów

Harmonogram odbioru gabarytów w załączeniu, w Karminie 4 marca.